สถิติ
เปิดเมื่อ17/01/2013
อัพเดท4/10/2022
ผู้เข้าชม47896
แสดงหน้า61795
สินค้า
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
(เข้าชม 2716 ครั้ง)

 

รายการพันธุ์ปลาน้ำจีดแต่ละชนิด
ลูกพันธุ์ ปลาสวาย
พันธุ์ปลาสวาย
ขนาดลูกปลาสวาย ปลาสวายตุ้ม ,1 - 2 นิ้ว, 3-4 นิ้ว
ราคาลูกปลาสวาย โทรสอบถาม
 
ลูกพันธุ์ ปลาดุก
พันธุ์ปลาดุก
ขนาดลูกปลาดุก
ปลาดุกตุ้ม ,1-2 นิ้ว, 3-4 นิ้ว
ราคาลูกปลาดุก โทรสอบถาม
 
ลูกพันธุ์ ปลาสลิด
พันธุ์ปลาสลิด
ขนาดลูกปลาสลิด เหรียญ 1 บาท, 5 บาท, 10 บาท
ราคาลูกปลาสลิด โทรสอบถาม
 
ลูกพันธุ์ ปลาแรด
พันธุ์ปลาแรด
ขนาดลูกปลาแรด เหรียญ 1 บาท, 5 บาท, 10 บาท
ราคาลูกปลาแรด โทรสอบถาม
ลูกพันธุ์ ปลานิล
พันธุ์ปลานิล,ลูกปลานิลจิตรดา,ลูกปลานิลหมัน
ขนาดลูกปลานิล จิ๋ว, เล็ก, กลาง , ใหญ่
ราคาลูกปลานิล โทรสอบถาม
 
ลูกพันธุ์ ปลานวลจันทร์
พันธุ์ปลานวลจันทร์
ขนาดลูกปลานวลจันทร์ จิ๋ว, เล็ก, กลาง , ใหญ่
ราคาลูกปลานวลจันทร์โทรสอบถาม
การเลี้ยงลูกปลานวลจันทร์ 
ลูกพันธุ์ ปลาจีน
พันธุ์ปลาจีน
ขนาดลูกปลาจีน จิ๋ว, เล็ก, กลาง , ใหญ่
ราคาลูกปลาจีน โทรสอบถาม
การเลี้ยงปลาจีน
ลูกพันธุ์ ปลาจาระเม็ด น้ำจืด
พันธุ์ปลาจาระเม็ด
ขนาดลูกปลาจาระเม็ดน้ำจืด จิ๋ว, เล็ก, กลาง , ใหญ่
ราคาลูกปลาจาระเม็ด โทรสอบถาม
ลูกพันธุ์ ปลายี่สก
พันธุ์ปลายึ่สก
ขนาดลูกปลยี่สก จิ๋ว, เล็ก, กลาง , ใหญ่
ราคาลูกปลายี่สก โทรสอบถาม
ลูกพันธุ์ ปลาทับทิม
พันธุ์ปลาทับทิม
ขนาดลูกปลาทับทิม จิ๋ว, เล็ก, กลาง , ใหญ่
ราคาลูกปลาทับทิม โทรสอบถาม
พันธุ์ปลากราย
พันธุ์ปลากราย
ขนาดลูกปลากราย 1-2 นิ้ว, 3-4 นิ้ว
ราคาลูกปลากราย โทรสอบถาม
ลูกพันธุ์ ปลาเทโพ
 
พันธุ์ปลาเทโพ
ขนาดลูกปลาเทโพ 3-4 นิ้ว
ราคาลูกปลาเทโพ โทรสอบถาม
ลูกปลาไน
พันธุ์ปลาไน
ขนาดลูกปลาไน 1 นิ้วครึ่ง, 2-3 นิ้ว
ราคาลูกปลาไน โทรสอบถาม
ลูกพันธุ์ ปลากระโห้
พันธุ์ปลากระโห้
ขนาดลูกปลากระโห้ 2-3 นิ้ว
ราคาลูกปลากระโห้ โทรสอบถาม
 
ลูกพันธุ์ปลาบึก
พันธุ์ปลาบึก
ขนาดลูกปลาบึก 5-6 นิ้ว, 7-8 นิ้ว
ราคาลูกปลาบึก โทรสอบถาม
ลูกพันธุ์ ปลากดคัง
ปลากดคัง (กดแก้ว)
ขนาดลูกปลากดคัง 1 นิ้ว, 1 นี้วครึ่ง, 2-3 นิ้ว
ราคาลูกปลากด โทรสอบถาม
การเลี้ยงลูกปลากด